วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2020-06-23
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-07
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง ยกเลิกการสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-19
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน เมษายน 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน เมษายน 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 63   2020-06-11
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน พฤษภาคม 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน เมษายน 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน มีนาคม 2563   2020-04-09
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ทส 0923.203/6454 ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2020-07-03
ทส 0923.203/6449 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ   2020-07-03
ทส 0923.203/5963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมบำรุงสวนเดิม อายุ2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้พื้นที่ที่2 จำนวน 220ไร่ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง   2020-07-03
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-07-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไฟป่า ภาษาไทยและภาษาลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-07-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-07-02
ดูทั้งหมด
 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13