วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินราได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)   2018-10-16
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2018-09-14
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2018-09-04
ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน" (อส.อช.)   2018-03-14
ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   2018-02-06
0923.607/148 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ช่างศิลป์)   2018-01-17
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
งบทดลองเดือนกันยายน 2561   2018-10-02
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ 2561   2018-06-06
ขั้นตอนการ Download การติดตั้งและการใช้งาน App Nature4thai   2018-04-05
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561   2018-04-05
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561   2018-03-07
งบทดลอง เดือนมกราคม 2561   2018-02-07
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ทส 0904.307/696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพนักงาน สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-10-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-22
1358/2561 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-10-19
1359/2561 การลงนามในข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ   2018-10-19
ทส 0923.606/1699 ประกาศรับราคาจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2018-10-19
ทส 0923.605/1610 ประกาศรับราคาจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติแม่จริม   2018-10-19
ดูทั้งหมด
 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13


กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)...

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องที่ จ.น่าน สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดน่าน และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน นายไพศาล วิมลรัตน์...

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.09น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นำคณะผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สบอ.13 (แพร่) อันได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ประเพณีปีใหม่เมือง จังหวัดแพร่...