วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-07
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง ยกเลิกการสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-19
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-18
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ภาษีพนักงานราชการ สบอ.13 (แพร่) ปี 2562   2020-02-05
งบทดลองเดือน มกราคม 2563   2020-02-04
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มกราคม 63   2020-02-04
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของ อส.2563   2020-02-03
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562   2020-01-09
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน ธันวาคม 62   2020-01-09
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ทส 0923.404/60 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 30,000 บาท   2020-02-17
ทส 0923.203/1310 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง อช.เวียงโกศัย   2020-02-12
ทส 0904.307/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ-204 กทม.   2020-02-11
ทส 0923.203/1274 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-11
ทส 0904.307/62 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ-204 กทม.   2020-02-11
ทส 0904.307/56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 51-8465 กทม.   2020-02-07
ดูทั้งหมด
 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13