วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน" (อส.อช.)   2018-03-14
ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   2018-02-06
0923.607/148 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ช่างศิลป์)   2018-01-17
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2017-12-16
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า   2017-12-16
พิเศษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2017-12-14
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ขั้นตอนการ Download การติดตั้งและการใช้งาน App Nature4thai   2018-04-05
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561   2018-04-05
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561   2018-03-07
งบทดลอง เดือนมกราคม 2561   2018-02-07
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560   2018-01-05
งบทดลองเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560   2017-12-14
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ทส 0923.203/4365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-04-25
ทส 0923.203/4447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-04-25
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-04-24
ทส 0923.203/4337 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี จำนวน 1000 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวะพระราชดำริฯ (ปี 2556) เนื้อที่ 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-04-24
ทส 0923.203/3622 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี จำนวน 1000 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวะพระราชดำริฯ (ปี 2557) เนื้อที่ 2700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-04-24
696/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 370 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่านฯ   2018-04-24
ดูทั้งหมด
 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13


กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)...

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องที่ จ.น่าน สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดน่าน และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน นายไพศาล วิมลรัตน์...

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.09น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นำคณะผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สบอ.13 (แพร่) อันได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ประเพณีปีใหม่เมือง จังหวัดแพร่...