วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน" (อส.อช.)   2018-03-14
ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   2018-02-06
0923.607/148 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ช่างศิลป์)   2018-01-17
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2017-12-16
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า   2017-12-16
พิเศษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2017-12-14
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ 2561   2018-06-06
ขั้นตอนการ Download การติดตั้งและการใช้งาน App Nature4thai   2018-04-05
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561   2018-04-05
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561   2018-03-07
งบทดลอง เดือนมกราคม 2561   2018-02-07
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560   2018-01-05
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
1030/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1000 ไร่ โดรงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ 1 จำนวน 218 ไร่ โดยวิธีคัดเลือก   2018-08-17
1027/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย จำนวน 250 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จ้งหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-08-16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารพื้นฐานในกิจกรรมค่ายพักแรม เยาวชนชาย-หญิง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่   2018-08-16
ทส0923.203/8219 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 15 ระบบ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จ.น่าน (e-bidding)   2018-08-14
ทส 0923.203/8161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-08-10
ซื้อวัสดุน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 (พมพ.9)   2018-08-10
ดูทั้งหมด
 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13


กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)...

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน หน.กลุ่มงาน หน.หน่วยงาน ฯ ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องที่ จ.น่าน สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดน่าน และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน นายไพศาล วิมลรัตน์...

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.09น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นำคณะผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สบอ.13 (แพร่) อันได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และนำคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ประเพณีปีใหม่เมือง จังหวัดแพร่...