สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) Untitled Document

     

>
กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
 
นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร H.A. Slade กรม อส.

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำขุนน้ำปั้ว เพื่อทำไร่ข้าวโพด และการบุกรุกทำลายป่าในท้องที่ อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น จ.น่าน ณ ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ โดยมี พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผบ.กกล.รส.จว.น.น. เป็นประธาน และมี รอง ผอ.รมน.จว.น.น. นายอำเภอ ผกก. ผอ.ทสจ.น.น. ผู้แทน ผอ.สจป. 3 สาขาแพร่ ผอ.ส่วนที่เกี่ยวข้อง สบอ.13 หน.สายตรวจฯ สบอ.13 หน.อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีในพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 14 ก.ค. 57 นายบรรพต คันธเสนผอ.สอช.13 พร้อมด้วย นายปรีชา โตมี ผอ.สอช. ได้เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติแม่ยม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 และ นายปรีชา โตมี ผอ.สอช. ตรวจเยี่ยม อช.ดอยผากลอง และ อช.เวียงโกศัย พร้อมกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557

นายบรรพต คันธเสน ผอ สบอ 13 แพร่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนิพนธ์ โชติบาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 10 กค 57

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 เป็นประธานเปิดโครงการดวงใจสีเขียว รักษ์ป่าน่านฯ กิจกรรมครูป่าไม้ ณ รร.บ่อเกลือ จ.น่าน ในครั้งนี้ ผอ สบอ.13 ได้ทำการสอนในฐานะครูป่าไม้ ด้วย
1 2


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ
2 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักเขต คสล. 900 หลัก   2014-07-09
 

เอกสารเผยแพร่
รหัส หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่บันทึก
 

 

 


Untitled Document
นายบรรพต คันธเสน
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ประกวดราคา/สอบราคา(ดูทั้งหมด)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หนังสือเวียนกรมอุทยาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
สถิติและข้อมูลทั่วไป
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
อัตราค่าบริการต่างๆ ในอุทยานฯ
หนังสือ วารสาร สารคดี
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบระดับน้ำยม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้


 


 
 
ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000