สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) Untitled Document

     

>
กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
 
นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ ผอ.สอป.และ จนท.สบอ.13 ในการทวงคืนผืนป่าบริเวณขุนน้ำปั้ว ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนายอำเภอเวียงสา จนท.ป่าไม้ สจป.3 สาขาแพร่ จทบ.นน. ตร.ปทส./สภ.เวียงสา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.ต.ทุ่งศรีทองร่วมสนธิกำลัง

วันนี้ 20 สค57 07.30 น นายบรรพต คันธเสนผอ.สบอ.13 ผอ ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกิจกรรมโครงการผู้บริหารร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ยามเช้า Morning brief ครั้งที่ 1 ณ อาคารร่มพฤกษ์ ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและประเด็นต่างๆ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมการประชุมแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร H.A. Slade โดยอธิบดีกรม อส. เป็นประธาน และมีผู้บริหารกรม อส.ร่วมประชุม

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมหารือกับ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ในหัวข้อเรื่องการทำประกันชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวมทั้งการร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในการพัฒนาโครงการพระราชดำริ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในจังหวัดน่าน โดยมีนายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และนายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เข้าร่วมหารือ ณ ห้องปฏิบัติงานอธิบดี ชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร H.A. Slade กรม อส.
1 2 3


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ
 

เอกสารเผยแพร่
รหัส หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่บันทึก
 

 

 


Untitled Document
นายบรรพต คันธเสน
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ประกวดราคา/สอบราคา(ดูทั้งหมด)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หนังสือเวียนกรมอุทยาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
สถิติและข้อมูลทั่วไป
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
อัตราค่าบริการต่างๆ ในอุทยานฯ
หนังสือ วารสาร สารคดี
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบระดับน้ำยม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้


 


 
 
ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000