สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) Untitled Document

     

>
กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
 
วันที่ 16 ก.ย. 57 เวลา 15.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ให้ผู้บริหารกระทรวง กรม องค์กรต่างๆ ในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดย นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ได้ร่วมรับทราบนโยบายด้วย

วันที่ 10 ก.ย. 57 เวลา 15.00 น. นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13, ผอ.สอช. และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.13 ร่วมกับ ปตท. และ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจาก ต.ทุ่งช้าง ต.งอบ และ ต.และ ที่ศาลาวัดดวงคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 57 เวลา 13.30 น. นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน และโครงการ"รักษ์ป่าน่าน" ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมลงนามด้วย

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ ผอ.สอป.และ จนท.สบอ.13 ในการทวงคืนผืนป่าบริเวณขุนน้ำปั้ว ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนายอำเภอเวียงสา จนท.ป่าไม้ สจป.3 สาขาแพร่ จทบ.นน. ตร.ปทส./สภ.เวียงสา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.ต.ทุ่งศรีทองร่วมสนธิกำลัง

วันนี้ 20 สค57 07.30 น นายบรรพต คันธเสนผอ.สบอ.13 ผอ ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกิจกรรมโครงการผู้บริหารร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ยามเช้า Morning brief ครั้งที่ 1 ณ อาคารร่มพฤกษ์ ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและประเด็นต่างๆ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้
1 2 3 4


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ
 

เอกสารเผยแพร่
รหัส หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่บันทึก
 

 

 


Untitled Document
นายบรรพต คันธเสน
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ประกวดราคา/สอบราคา(ดูทั้งหมด)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หนังสือเวียนกรมอุทยาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
สถิติและข้อมูลทั่วไป
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
อัตราค่าบริการต่างๆ ในอุทยานฯ
หนังสือ วารสาร สารคดี
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบระดับน้ำยม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้


 


 
 
ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000