สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) Untitled Document

     

>
กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
 
วันที่ 14 ก.ค. 57 นายบรรพต คันธเสนผอ.สอช.13 พร้อมด้วย นายปรีชา โตมี ผอ.สอช. ได้เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติแม่ยม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 และ นายปรีชา โตมี ผอ.สอช. ตรวจเยี่ยม อช.ดอยผากลอง และ อช.เวียงโกศัย พร้อมกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557

นายบรรพต คันธเสน ผอ สบอ 13 แพร่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนิพนธ์ โชติบาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 10 กค 57

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 เป็นประธานเปิดโครงการดวงใจสีเขียว รักษ์ป่าน่านฯ กิจกรรมครูป่าไม้ ณ รร.บ่อเกลือ จ.น่าน ในครั้งนี้ ผอ สบอ.13 ได้ทำการสอนในฐานะครูป่าไม้ ด้วย

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม - Nam Phoui National Biodiversity Conservation Area) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรม อส. หน.อช.ภูคา/ขุนน่าน/แม่จริม/ศรีน่าน ได้รับการชื่นชมในที่ประชุมที่สามารถนำเสนอข้อมูลโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 เป็นประธานเปิดโครงการคืนธรรมชาติ คืนความสุขให้ประชาชน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 57 ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง มีผู้ร่วมงานจากหลายภาคส่วน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี่ด้วย
1 2


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ
2 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักเขต คสล. 900 หลัก   2014-07-09
 

เอกสารเผยแพร่
รหัส หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่บันทึก
 

 

 


Untitled Document
นายบรรพต คันธเสน
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ประกวดราคา/สอบราคา(ดูทั้งหมด)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หนังสือเวียนกรมอุทยาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
สถิติและข้อมูลทั่วไป
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
อัตราค่าบริการต่างๆ ในอุทยานฯ
หนังสือ วารสาร สารคดี
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบระดับน้ำยม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้


 


 
 
ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000